Subvenció de la Diputació de Girona

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 47.397,12 € a l’Ajuntament de Rabós per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions:

  • DESPESES D’INVERSIÓ: 37.578,50 €
  • Secretaria Intervenció.: 10.000,00 €
  • DESPESES CULTURALS.: Contractació espectacles festes majors: 6.631,50 €.
  • NOVES TECNOLOGIES: 628,25 €
  • CAMINS.: Arranjament camins municipals: 1.600,00 €

Aquest ajut s’engloba dins el marc de les subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a l’any 2023.