Subvenció de la Dipsalut

L’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 4.272,45 € a l’Ajuntament de Rabós per contribuir a sufragar el cost de les despeses del consultori local.

Subvenció de la Diputació de Girona

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 47.397,12 € a l’Ajuntament de Rabós per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions: DESPESES D’INVERSIÓ: 37.578,50 € Secretaria Intervenció.: 10.000,00 € DESPESES CULTURALS.: Contractació espectacles festes majors: 6.631,50 €. NOVES TECNOLOGIES: 628,25 € CAMINS.: Arranjament camins municipals: 1.600,00 € Aquest ajut s’engloba dins […]

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 54.771,58 € a l’Ajuntament de Rabós d’Empordà per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions: DESPESES D’INVERSIÓ: 37.578,50 € Secretaria Intervenció..: 8.333,33 € DESPESES CULTURALS.: Contractació espectacles festes majors.: 6.631,50 €. NOVES TECNOLOGIES: 628,25€ CAMINS.: Arranjament camins municipals: 1.600,00 € Aquest ajut s’engloba dins […]

SUBVENCIÓ DE DIPSALUT Organisme autònom de la Diputació de Girona

Dipsalut ha atorgat un ajut de 1.000,43 €uros a l’Ajuntament de Rabós d’Empordà per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions: Mobiliari divers pel consultori Mèdic Local. Aquest ajut s’engloba en la convocatòria de subvencions als ajuntaments per despeses d’inversió en els consultoris locals (SAC), per a l’any 2021

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 28.200,00 €uros a l’Ajuntament de Rabós d’Empordà per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions: Actuacions de manteniment, accesibilitati salubritat al monestir de Sant Quirze de Colera. Aquest ajut s’engloba en la convocatòria de subvencions per conservació i restauració d’immobles d’interès patrimonial, any 2021.

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 10.000,00 €uros a l’Ajuntament de Rabós d’Empordà per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions: Rehabilitació església de Sant Romà de Delfià Aquest ajut s’engloba en la convocatòria de subvencions per conservació i restauració d’immobles d’interès patrimonial, any 2021.

SUBVENCIÓ DE DIPSALUT Organisme autònom de la Diputació de Girona

Dipsalut ha atorgat un ajut de 3.742,64 €uros a l’Ajuntament de Rabós per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions: Despeses Corrents del consultori Mèdic Local Aquest ajut s’engloba en la convocatòria de subvencions per finançar les despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals (SAC), per als anys 2021-2022.

1 2 3