SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 20.809,11 € a l’Ajuntament de Rabós d’Empordà per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions:

DESPESES CORRENTS

  • Pintura mobiliari urbà i equipaments municipals.

Aquest ajut s’engloba dins el marc del Fons econòmic de caràcter extraordinari per a l’any 2022.