SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

La Diputació de Girona ha atorgat un ajut de 10.000,00 €uros a l’Ajuntament de Rabós d’Empordà per contribuir a sufragar el cost de les següents actuacions:

  • Rehabilitació església de Sant Romà de Delfià

Aquest ajut s’engloba en la convocatòria de subvencions per conservació i restauració d’immobles d’interès patrimonial, any 2021.