Edictes

Exercici: 2021 Bop: 198-0 Edicte: 8602 AJUNTAMENT DE RABÓS - Aprovació inicial de l'expedient de constitució de l'Agrupació dels municipis de Santa Llogaia d'Àlguema, La Selva de Mar i Rabós d'Empordà per al sosteniment en comú del lloc de treball de Secretaria
Exercici: 2021 Bop: 186-0 Edicte: 8106 AJUNTAMENT DE LA SELVA DE MAR - Aprovació de l'expedient de constitució de l'agrupació dels municipis de Santa Llogaia d'Àlguema, la Selva de Mar i Rabós d'Empordà per a sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria
Exercici: 2021 Bop: 185-0 Edicte: 7977 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA - Aprovació inicial de l'expedient de constitució de l'agrupació dels municipis de Santa Llogaia d'Àlguema, la Selva de Mar i Rabós d'Empordà per a sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria
Exercici: 2015 Bop: 40-0 Edicte: 2027 AJUNTAMENT DE RABÓS D'EMPORDÀ Anunci d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2014 Bop: 105-0 Edicte: 5765 AJUNTAMENT DE RABÓS D'EMPORDÀ Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2013
Exercici: 2014 Bop: 26-0 Edicte: 1072 AJUNTAMENT DE RABÓS D'EMPORDÀ Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una llicència d'obres en sòl no urbanitzable
Exercici: 2013 Bop: 198-0 Edicte: 11188 AJUNTAMENT DE RABÓS D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de suplement i habilitació de crèdit
Exercici: 2013 Bop: 180-0 Edicte: 10269 AJUNTAMENT DE RABÓS D'EMPORDÀ Anunci d'informació pública d'un projecte en sòl no urbanitzable
Exercici: 2013 Bop: 139-0 Edicte: 8335 AJUNTAMENT DE RABÓS D'EMPORDÀ Edicte d'aprovació inicial del Pla d'Acció per l'Energia Sostenible
Exercici: 2013 Bop: 139-0 Edicte: 8334 AJUNTAMENT DE RABÓS D'EMPORDÀ Edicte de convocatòria per a cobrir les vacants de jutge de pau titular i substitut