Equip de govern

ÀREA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

 • Regidora: Marta Noblejas Estela
 • Regidora: Rut Marcé Puig

ÀREA D’URBANISME

 • Alcaldessa: Maria Teresa Ginjaume Camps

ÀREA D’OBRES

 • Alcaldessa: Maria Teresa Ginjaume Camps

ÀREA DE BENESTAR I FAMÍLIA

 • Alcaldessa: Maria Teresa Ginjaume Camps
 • Regidora: Marta Noblejas Estela

ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES

 • Regidora: Marta Noblejas Estela
 • Regidora: Rut Marcé Puig

ÀREA DE PATRIMONI

 • Alcaldessa: Maria Teresa Ginjaume Camps
 • Regidora: Rut Marcé Puig

ÀREA D’EDUCACIÓ

 • Alcaldessa: Maria Teresa Ginjaume Camps
 • Regidora: Rut Marcé Puig

  Funcions d’ensenyament

 • Escola Joaquim Gifre (Garriguella)
 • Institut de Llançà

ÀREA DE MEDI AMBIENT/ TERRITORI I SOSTENIBILITAT

 • Regidora: Marta Noblejas Estela
 • Regiroda: Lourdes Chamizo Ayats
 • Regidor: Joan Rodríguez Maldonado

ÀREA D’HISENDA

 • Alcaldessa: Maria Teresa Ginjaume Camps
 • Regidora: Lourdes Chamizo Ayats

ÀREA DE CULTURA

 • Regidora: Sra. Marta Noblejas Estela
 • Regidora: Lourdes Chamizo Ayats

ÀREA DE SALUT

 • Regidora: Rut Marcé Puig

ÀREA DE FESTES

 • Alcaldessa: Maria Teresa Ginjaume Camps
 • Regidora: Sra. Marta Noblejas Estela
 • Regidora: Rut Marcé Puig
 • Regidora: Lourdes Chamizo Ayats
 • Regidor: Joan Rodríguez Maldonado

ÀREA DE JOVENTUT

 • Regidora: Marta Noblejas Estela
 • Regidora: Lourdes Chamizo Ayats

ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS

 • Alcaldessa: Maria Teresa Ginjaume Camps
 • Regidora: Lourdes Chamizo Ayats

ÀREA D’AGRICULTURA

 • Regidora: Lourdes Chamizo Ayats
 • Regidor: Joan Rodríguez Maldonado

ÀREA DE GOVERNACIÓ i RELACIONS INSTITUCIONALS

 • Alcaldessa: Maria Teresa Ginjaume Camps