Equip de govern

ÀREA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

 • Regidora: Marta Noblejas Estela

ÀREA DE URBANISME

 • Alcaldessa: Sra. Dominique Montiel i Puig

ÀREA D’OBRES

 • Alcaldessa: Sra. Dominique Montiel i Puig

ÀREA DE BENESTAR I FAMÍLIA

 • Regidora: Sra. Marta Noblejas Estela compartida amb la Regidora Sra. Maria Teresa Ginjaume Camps

ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES

 • Regidora: Sra. Marta Noblejas Estela compartida amb la Regidora Sra. Maria Teresa Ginjaume Camps

ÀREA DE PATRIMONI

 • Alcaldessa: Sra. Dominique Montiel i Puig

ÀREA D’EDUCACIÓ

 • Regidora: Sra. Marta Noblejas Estela

  Funcions d’ensenyament

 • Representant del CEIP Joaquim Gifre de Garriguella, per ser l’escola on van els nens/es de Rabós d’Empordà.

ÀREA DE MEDI AMBIENT/ TERRITORI I SOSTENIBILITAT

 • Regidor: Sr. Francesc Puig Juanola

ÀREA D’HISENDA

 • Regidora: Sra. Maria Teresa Ginjaume Camps

ÀREA DE CULTURA

 • Alcaldessa: Sra. Dominique Montiel i Puig compartida amb la Regidora Sra. Marta Noblejas Estela

ÀREA DE SANITAT

 • Regidora: Sra. Maria Teresa Ginjaume Camps

ÀREA DE FESTES

 • Regidora: Sra. Marta Noblejas Estela compartida amb la Regidora Sra. Maria Teresa Ginjaume Camps

ÀREA DE JOVENTUT

 • Regidora: Sra. Marta Noblejas Estela compartida amb la Regidora Sra. Maria Teresa Ginjaume Camps

ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS

 • Alcaldessa: Sra. Dominique Montiel i Puig

ÀREA D’AGRICULTURA

 • Regidor: Sr. Francesc Puig Juanola

ÀREA DE GOVERNACIÓ i RELACIONS INSTITUCIONALS

 • Alcaldessa: Sra. Dominique Montiel i Puig