Situació geogràfica

Distàncies quilomètriques des de Rabós d’Empordà fins a:

Població

Garriguella

Figueres

La Jonquera

Girona

Perpinyà

Barcelona

Tarragona

Lleida

Distància

6 Km

17,5 Km

22,4 Km

57,1 Km

60,7 Km

156,7 Km

241 Km
309,4 Km

Plànol de situació

Clicar la imatge per veure-la més gran (format JPG)