Mare de Déu del Camp

La Fundació

L’any 2002, les Parròquies i els Ajuntaments de Garriguella, Rabós d’Empordà i Vilamaniscle, juntament amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, van crear la Fundació Mare de Déu del Camp, amb el propòsit d’impulsar el disseny i la prestació de serveis de caràcter social, assistencial, educatiu i cultural.

Per a qui?

La Fundació Mare de Déu del Camp impulsa el disseny i la prestació de serveis de caràcter social, assistencial, educatiu i cultural que s’adreçaran preferentment a la gent gran. També a persones amb discapacitats o amb dificultats d’integració social.

Com actua?

La Fundació Mare de Déu del Camp actua:

Col·laborant per resoldre satisfactòriament la situació actual de les persones grans, amb discapacitats o amb dificultats d’integració social.

Establint relacions de coordinació i de cooperació amb les administracions públiques i amb altres organismes o entitats privades, les competències, activitats i recursos de les quals coincideixin amb la finalitat de la Fundació.

Fomentant l’educació i la sensibilitat social i promovent la cultura de la solidaritat.

Entitats Fundadores

  • Ajuntament de Garriguella
  • Ajuntament de Rabós
  • Ajuntament de Vilamaniscle
  • Parròquies i Consell Pastoral Interterparroquial de Garriguella, Rabós d’Empordà i Vilamaniscle
  • Entitats Col·laboradores
  • Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social – Institut Català d’Assistència i Serveis Socials
  • UdG – Universitat de Girona

Dades

Casa de l’Ermità – Santuari de la Mare de Déu del Camp

17780 GARRIGUELLA (Alt Empordà)

Tel.: 699 991 112

e-mail: info@fundaciocamp.org

N.I.F.: G 17705740

Compte corrent per a col·laboracions: CAIXA de GIRONA número: 2030 0134 37 3300010018