Riu Orlina

Afluent del Riu Llobregat que porta les seves aigües a la Muga. Ve de les Alberes i desemboca al Llobregat abans de Peralada.