Bibliografia

Aproximació a la realitat escolar de Rabós d’Empordà

Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos

Any 1994